Home > 💊 Produktguider > Artvigil 150 mg

Artvigil 150 mg

Armodafinil

 1. Mental Agility

 2. Fokus

 3. Cognition

 4. Motivation

 • Vakenhetsboostande stimulant
 • Förbättrar motivation och fokus
 • Har visat sig öka mental prestanda
Läs mer

Nybörjarens guide till vad du kan köpa Artvigil online

 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Ryska
 • Spanska
 • Nederländska
 • Polska
 • Danska
 • Norskt Bokmål
 • Portugisiska, Portugal

Armodafinil är idag välkänt i den nootropa kretsen. Det används mot ADD/ADHD, narkolepsi och olika sömnstörningar.

Off-label-användning utnyttjar ofta läkemedlets vakenhetsfrämjande och koncentrationshöjande effekter.

Studenter, militära specialstyrkor, kreatörer och företagsledare använder det ofta för att bli mer effektiva under sina studieperioder eller arbetsdagar.

Få människor är medvetna om den starkare varianten av denna högt ansedda produktivitetshöjare — Armodafinil

Bland de tillgängliga alternativen av armodafinil är Artvigil ett av de vanligaste.

Här diskuterar vi användningen av Artvigil, dess begränsningar och hur det jämförs med andra läkemedel i sin klass.

Modafinil vs. Armodafinil, vad är skillnaden?

Hur många aktiva ingredienser finns det i armodafinil? Beroende på vem du frågar kan du få ett något annorlunda svar.

En läkare skulle svara att det bara finns en aktiv beståndsdel, modafinil! Och detta skulle vara korrekt.

Fråga en kemist, så kan du få svaret att det finns två aktiva ingredienser, S-modafinil, och R-modafinil. De skulle också ha rätt.

Hur kan det finnas två olika svar på denna fråga? Hur många finns det?

Det bästa sättet att förstå detta är att tänka på dina två händer. De ser exakt likadana ut och har praktiskt taget samma funktionalitet. Trots deras likheter är de också direkta motsatser av varandra.

Om du blir ombedd att lägga tummarna över varandra, tvingas du vända en hand upp och ner. Det här är samma sak som händer med kemikalier.

Så i grundläggande termer finns det bara en modafinil kemisk struktur, men det finns också både höger- och vänsterhänta versioner av den. Vi kallar dessa “enantiomerer.”

artvigil

Med hänsyn till detta kan vi nu diskutera hur modafinil och armodafinil skiljer sig från varandra.

Medan modafinil innehåller både den högerhänta (R-modafinil) och den vänsterhänta (S-modafinil) versionen av läkemedlet, innehåller armodafinil endast ren R-modafinil.

Även om de är mycket lika, är effekterna av ren R-modafinil i produkter som Artvigil märkbart annorlunda mot produkter som innehåller båda enantiomererna (såsom Modalert eller Modvigil).

s-r-modafinil-r

Varför är Artvigil så populärt?

Artvigil är den billigaste formen av armodafinil som finns, utan att rucka på kvaliteten. Detta är det främsta skälet till dess popularitet.

I genomsnitt kostar Artvigil 20 % mindre än den huvudsakliga lågpriskonkurrenten, Waklert (från Sun Pharmaceuticals).

Både Arvigil och Waklert innehåller samma dos av armodafinil, 150 mg per tablett, men det finns vissa skillnader i styrka (se nummer 3 längre ner).

HAB Pharma har gott rykte

HAB Pharmaceuticals är välkänt över hela världen trots att de huvudsakligen verkar utanför Indien.

Anledningen till detta är att de beslutade att fokusera på kontraktstillverkning sedan starten 1980.

Detta innebär att det finns många andra tillskotts – och läkemedelsprodukter som säljs av andra företag men som produceras i HAB Pharmaceuticals laboratorium. Företag betalar HAB Pharmaceuticals för att tillverka sina mediciner åt dem, som de sedan säljer under sitt eget märke.

Det är okänt hur många läkemedel och tillskott som faktiskt tillverkas av HAB Pharmaceuticals. Vi vet att de är välkända inom det här området, vilket är en bra indikation på deras rykte i branschen.

Företaget har ett otroligt team av forskare och labbtekniker som jobbar åt dem och som har stor erfarenhet av att tillverka läkemedel. Det finns ingen anledning att ett företag som detta skulle offra det rykte de har byggt upp genom att producera usla mediciner.

Det är inte lika stimulerande som Waklert eller Nuvigil®

För många är detta negativt. Trots det tycker många att Waklert och andra varianter av armodafinil är för stimulerande. Det kan i slutändan motarbeta dig, så du känner dig orolig och (ironiskt nog) mindre produktiv.

Om du letar efter en boost i kognition och tycker att Waklert är för stark är Artvigil ett bra alternativ.

Som sagt, om du vill ha något så starkt som möjligt är Artvigil förmodligen inte det bästa valet för dig.

Var du kan köpa Artvigil

Det finns många leverantörer online som säljer Artvigil. Tyvärr håller många av dem låg kvalitet, och vissa är till och med fullständiga bedragare. Online-leverantörer av modafinil och armodafinil är ökända för dålig kundservice, långa leveranstider och tvivelaktiga affärsmetoder.

På grund av detta försöker vi alltid rekommendera de källor som vi använder och som har visat sig vara pålitliga och prisvärda. Vår nuvarande favoritkälla för Artvigil är ModafinilXL medans BuyModa är en fantastisk källa för modafinil i Kanada, och Eufinil är den enda leverantören som levererar Artvigil till hela Europa från Tyskland.

Om du använder kupongkoden ENJOYMXL10 i kassan, spar du 10 % på din order.

Patentkrig: Nuvigil® vs. Artvigil

Nuvigil® är varumärkesversionen av ren R-modafinil som tillverkas av Cephalon Inc. De var de ursprungliga tillverkarna av läkemedlet efter att de köpt det franska forskningsföretaget som uppfann det, Lafon Labs.

Cephalon Inc betalade 450 miljoner dollar för att förvärva Lafon Labs specifikt för att kunna säkerställa exklusiva rättigheter att sälja sin flaggskeppsprodukt , Provigil® (modafinil).

Tillsammans med modafinil kunde Cephalon Inc producera den rena (enantiomert ren) R-modafinil, som de kallar Nuvigil®.

Cephalon Inc var exklusiv tillverkare av läkemedlet under flera år och gjorde enorma vinster tack vare patentlagar.

Flera tillverkningsföretag av lågprisalternativ, såsom Actavis, och Sun Pharmaceuticals började 2014 att utmana dessa patent, och vann. Detta innebar att andra tillverkare kunde producera sina egna varianter av läkemedlet.

Detta var en betydande förlust för Cephalon Inc, som fortfarande innehar patenten för armodafinil till och med 2023.

artvigil-tillverkning

Andra lågprisalternativ av armodafinil

 1. Acronite (från Consern Pharma) — Indien
 2. Armoda — ACI Pharmaceuticals (Symbiota), Bangladesh
 3. Armod — Indien (indragen)
 4. Neoresotyl — Chile
 5. R-Modawake — Indien
 6. Waklert — (från Sun Pharma) Indien

Hur doseras Artvigil?

Artvigil rekommenderas av tillverkaren att tas i doser om 150 mg per dag (1 tablett). Detta är standarddosen för armodafinil över hela linjen, inklusive både Nuvigil® och Waklert.

Överskrider man 150 mg armodafinil ökar risken att utveckla biverkningar.

Armodafinil har en längre halveringstid än modafinil, vilket innebär att den stannar längre i kroppen. Därför är det rekommenderat att endast ta en dos av armodafinil per dag för att undvika överstimulering på kvällen när det är dags att sova.

Vissa människor är mer känsliga för effekterna av armodafinil och behöver en mindre dos. Artvigil gör denna process enkel genom att tillverka sina tabletter med en skåra i mitten.

Det gör det enkelt att dela tabletterna i två likadana doser på 75 mg vardera.

Har Artvigil några biverkningar?

Som alla farmaceutiska läkemedel har Artvigil en del biverkningar som man bör se upp med.

Även om de flesta människor upplever mycket få biverkningar kan det vid sällsynta tillfällen uppstå allvarligare biverkningar.

Om biverkningar uppstår, beroende på svårighetsgrad, rekommenderas det att man antingen undviker att ta Armodafinil eller minskar dosen och frekvensen av medicinen.

 • De vanligaste biverkningarna inkluderar

   

  1. Huvudvärk
  2. Yrsel
  3. Muntorrhet
  4. Sömnlöshet
  5. Illamående
  6. Eufori
 • Allvarliga biverkningar kan inkludera

   

  1. Förvirring
  2. Desorientering
  3. Ångest
  4. Paranoia
  5. Hudirritationer
  6. Hallucinationer
  7. Extrem törst och uttorkning
  8. Aggression
  9. Självmordstankar

Hantera biverkningar av Armodafinil

Vissa människor rapporterar inga biverkningar efter engångsbruk men upplever gradvisa biverkningar efter en vecka eller mer vid upprepad användning av armodafinil.

Detta beror på läkemedlets halveringstid.

Halveringstid är ett vanligt sätt att mäta varaktigheten av effekterna ett läkemedel har i kroppen. Det är ett mått på hur mycket tid det tar för exakt hälften av medicinen att rensas ur kroppen.

Om en ny dos tas innan läkemedlet har gått ur ökar koncentrationen över den rekommenderade nivån.

Denna mätning används sedan för att beräkna hur ofta en medicindos ska tas.

Artvigils halveringstid rapporteras vara cirka 13 timmar [1]. Detta innebär att om en ny dos tas vid 13-timmarsmarkeringen kommer vi att ha cirka 1,5 gånger den normala dosen i kroppen (hela den nya dosen plus de 50 % som återstår av dosen innan).

För att inte blanda koncentrationerna av läkemedlet i blodomloppet är det viktigt att undvika att ta mer än en dos per dag och att göra paus i medicineringen för att undvika att läkemedlet byggs upp i kroppen.

Rekommendationen är vanligtvis att hålla upp med Artvigil minst en dag per vecka och en vecka per månad.

Sammanfattning av Artvigil: bör jag köpa någon?

Artvigil är den billigaste formen av armodafinil men har något lägre styrka jämfört med Nuvigil® eller Waklert.

Det anses vara en av de bästa farmaceutiska nootropikum för att förbättra fokus, koncentration, minne och vakenhet. Det gör det användbart för alla som behöver vara vakna och uppmärksamma.

Detta inkluderar ofta studenter som korvstoppar inför en tentamen, kontorsarbetare som försöker avsluta ett tufft projekt, författare och konstnärer samt militära specialstyrkor på långa övernattningsuppdrag.

Vi rekommenderar starkt Artivigil om du letar efter en kraftig produktivitetshöjare och inte bryr dig om mindre biverkningar som sömnlöshet.

Referenser

 1. Darwish, M., Kirby, M., Hellriegel, E. T., & Robertson, P. (2009). Armodafinil and modafinil have substantially different pharmacokinetic profiles despite having the same terminal half-lives. Clinical drug investigation, 29(9), 613-623.

💊 Produktguider

Läs våra modafinil-produktrecensioner

 •  
  Nybörjarens guide till var du kan köpa Artvigil online

  Artvigil är en kognitiv stimulant och produktivitetshöjare. Även om det liknar modafinil, finns det några viktiga skillnader mellan dessa föreningar. Här undersöker vi skillnaderna mellan Artvigil och andra i sin klass, vilka för- och nackdelar som finns och var du kan köpa Artvigil för eget bruk.

  Läs mer
 •  
  Köp Waklert online i Sverige till bästa pris

  Waklert är ett lågprisalternativ till det verkningsfulla, nootropiska läkemedlet armodafinil. Det går även under namn som Nuvigil, R-modafinil, och Artvigil. Det används som en kognitiv förstärkare och kognitiv stimulant. Här granskar vi för- och nackdelar med Waklert och var du kan köpa det till dig själv.

  Läs mer
 •  
  Köp Modvigil online i Sverige till bästa pris

  Modvigil är det billigaste lågprisalternativet av modafinil. Tål det att jämföras med varumärkesprodukter som Provigil för att öka kognitiv funktion, vakenhet och fokus? Vi undersöker Modvigil mer i detalj; varför det har blivit så populärt i den nootropa kretsen; och var du kan få tag på det för eget bruk.

  Läs mer
 •  
  Köp Modalert online i Sverige till bästa pris

  Modafinil erbjuder många liknande fördelar som Dexedrine, Adderall eller Ritalin, men med mycket färre biverkningar. Tack vare de höga priserna på Provigil väljer många att prova lågprisalterantiv av läkemedlet, som till exempel Modalert. Hur fungerar Modalert jämfört med Provigil? Vilken är dosen? Är det säkert?

  Läs mer

COVID-19 Update 😷 Back to a New Normal >